در فضای مجازی با وجود تعداد بسیار زیادی پیج و کانال ادبی، کمتر صفحه ای به طور مشخص به ترانه اختصاص داده شده، و اگر هم بوده، عمدتا به انتشار ترانه و نهایتا نقد ترانه ها پرداخته، و کمتر به چشم خورده کانال و پیجی در شبکه های اجتماعی، علاوه بر انتشار آثار برجسته، به آموزشهای کاربردی، قرار دادن مصاحبه ها و نکات مهمی که ترانه سرایان مطرح به آن اشاره کرده اند، پرداخته باشد.

مدت هاست در فکر ایجاد محلی برای پرداختن تخصصی به مقوله ترانه، و محلی برای رشد و ارتقای ترانه و ترانه سرایان هستم. به خصوص برای ترانه سرایان جوانی که در شهرهایی به جز تهران سکونت داشته، و شرکت در جلسات کارگاهی و آموزشی ترانه برای آنان دشوار است.

به امید خداوند بزرگ و با یاری عزیزان علاقمند به ترانه، کلید را در قفل میچرخانم و فعالیت این کانال را آغاز میکنم،؛ در این مسیر دست تک تک عزیزانی که مایل به همراهی و کمک در گرداندن این محفل هستند را به گرمی فشرده و از آنان استقبال میکنم.

باشد که در کنار یکدیگر، اتفاقات خوبی را برای ترانه مملکت رقم بزنیم.


آنا جمشیدی

19 فروردین ماه 1397

همترانه افتتاح شد...


برای درخواست و سفارش ترانه، به آی دی تلگرام و یا صفحه اینستاگرام پیام دهید.